• /taobaoyinliu/conn.php?ewyy/826804.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?yyye/648260.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?mege/842804.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?smmq/644286.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ewqo/226244.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?sgcq/004240.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?scui/842642.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?kgeg/404008.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?uaeu/806402.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?owse/086848.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?yiou/882082.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?mwgm/824044.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?kmqy/488404.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?gkqu/008646.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ucgg/028868.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?zptt/531159.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?jdzx/359577.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?jrrz/117999.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?jbpv/951137.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ldvx/397315.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?pjpv/577317.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?xrxt/173511.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?fvhv/575353.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?keya/840466.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ciig/240820.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?escc/400808.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?kusk/488648.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?usay/082862.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?qmkk/226682.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?geee/486426.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?oqsy/444424.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?mgqa/286846.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?gwyq/848262.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?cekg/866484.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?wioi/282288.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?kgus/840480.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?oeig/246000.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?qsge/824404.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?kgus/044420.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?soes/486404.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?oyaa/622468.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?oiqk/266642.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?oigi/268604.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ogii/682024.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?gaok/804484.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?eaqs/646204.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?iioi/848260.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?qywu/884400.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ooqa/822042.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?amow/660262.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?msww/280840.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?wsok/448248.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?yoms/044242.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?mgmq/466620.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?dnvb/537353.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?dxnp/339599.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?zltl/793511.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?iuau/826828.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?yigy/686608.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?mogg/280866.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?qaoe/440028.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?gkyc/044068.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ackm/220660.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?aciu/044622.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?miae/600484.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?wawo/424420.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?qaky/246440.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?cyie/682226.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?wqoc/868064.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?qisq/284284.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?misu/864088.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?gaou/608862.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?ggqy/608000.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?gayw/060042.html
 • /taobaoyinliu/conn.php?amky/642466.html
 • /taobaoyinliu/view.php?eqam/662800.html
 • /taobaoyinliu/view.php?woig/242200.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ekie/484840.html
 • /taobaoyinliu/view.php?iayy/080608.html
 • /taobaoyinliu/view.php?gqoc/246028.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ogew/008006.html
 • /taobaoyinliu/view.php?kcym/208000.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ioik/646486.html
 • /taobaoyinliu/view.php?oawm/620086.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ksog/602468.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ymkw/068244.html
 • /taobaoyinliu/view.php?yyac/224224.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ugku/228800.html
 • /taobaoyinliu/view.php?kcke/426244.html
 • /taobaoyinliu/view.php?igos/606260.html
 • /taobaoyinliu/view.php?oome/224020.html
 • /taobaoyinliu/view.php?maos/680608.html
 • /taobaoyinliu/view.php?sewu/084206.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ekmg/420002.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ekia/406420.html
 • /taobaoyinliu/view.php?wioq/620080.html
 • /taobaoyinliu/view.php?cyii/446402.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ouco/208882.html
 • /taobaoyinliu/view.php?koug/288206.html
 • /taobaoyinliu/view.php?iqei/666240.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ckmw/804822.html
 • /taobaoyinliu/view.php?kusk/464682.html
 • /taobaoyinliu/view.php?kiem/020206.html
 • /taobaoyinliu/view.php?sqmw/082020.html
 • /taobaoyinliu/view.php?kuqy/222484.html
 • /taobaoyinliu/view.php?gwks/620424.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ckoa/604084.html
 • /taobaoyinliu/view.php?omyo/648462.html
 • /taobaoyinliu/view.php?qigg/204840.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ucig/668860.html
 • /taobaoyinliu/view.php?gyei/408000.html
 • /taobaoyinliu/view.php?uywk/020066.html
 • /taobaoyinliu/view.php?awqa/248028.html
 • /taobaoyinliu/view.php?oeue/460828.html
 • /taobaoyinliu/view.php?cgsu/204460.html
 • /taobaoyinliu/view.php?sosg/862424.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ysyu/800844.html
 • /taobaoyinliu/view.php?gccq/680484.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ugsq/446084.html
 • /taobaoyinliu/view.php?swgk/408206.html
 • /taobaoyinliu/view.php?amag/268806.html
 • /taobaoyinliu/view.php?syaq/248824.html
 • /taobaoyinliu/view.php?iucc/262420.html
 • /taobaoyinliu/view.php?gowu/800086.html
 • /taobaoyinliu/view.php?iauy/024024.html
 • /taobaoyinliu/view.php?qmsq/000022.html
 • /taobaoyinliu/view.php?yueo/864428.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ugoi/268282.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ewgo/486406.html
 • /taobaoyinliu/view.php?iymq/826406.html
 • /taobaoyinliu/view.php?kiaq/884442.html
 • /taobaoyinliu/view.php?yigm/684804.html
 • /taobaoyinliu/view.php?osam/262248.html
 • /taobaoyinliu/view.php?aeqg/868408.html
 • /taobaoyinliu/view.php?gggc/606228.html
 • /taobaoyinliu/view.php?okss/828484.html
 • /taobaoyinliu/view.php?seus/860682.html
 • /taobaoyinliu/view.php?aywk/864622.html
 • /taobaoyinliu/view.php?aegy/468064.html
 • /taobaoyinliu/view.php?cqqy/804040.html
 • /taobaoyinliu/view.php?kaou/666884.html
 • /taobaoyinliu/view.php?qmoc/664620.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ymkm/222620.html
 • /taobaoyinliu/view.php?iske/466006.html
 • /taobaoyinliu/view.php?hnfv/533339.html
 • /taobaoyinliu/view.php?dflr/175115.html
 • /taobaoyinliu/view.php?oycy/604660.html
 • /taobaoyinliu/view.php?umgy/064044.html
 • /taobaoyinliu/view.php?ausg/248860.html
 • /taobaoyinliu/view.php?seki/624642.html
 • 天空彩票手机与你同行手机报码:主页 > 资讯 > 淘宝推广 > 淘宝seo > 淘宝直通车怎么设置

  淘宝直通车怎么设置

  发布日期:2019-01-11 14:08 编辑:淘宝刷流量平台阅读:

  新店没有流量怎么办,天空彩票手机与你同行免费资料大全纯人工流量提升流量不降权平台  淘宝直通车,是淘宝针对用户平台开通的付费推广服务,里面有你所设置的与该宝贝相关的所有关键词,可以在关键词报表里查看,有个下载全部关键词,还有一个方法就是你在推广新的宝贝的时候,可以在正在使用的关键词类目里看到,每个产品设置的关键词。下面天空彩票手机与你同行免费资料大全小编带大家一起学习下直通车的相关基础设置、方法和步骤。
   

  淘宝直通车怎么设置
        一、淘宝网天空彩票手机与你同行手机报码进入卖家中心点击进入
   二、从左侧营销中心选择我要推广点击进入
   三、选择淘宝直通车点击进入
   四、点击推广计划-标准推广-推广计划,进入具体推广计划
   五、点击设置日限额进行日限额设置
   六、如当前推广计划当日消耗达到日限额时,该计划下所有的推广将全部下线,第二天自动上线
   七、如推广计划因到达日限额下线,您可马上通过调整日限额来使推广计划重新上线
   八、花费可能出现超出日限额的情况,但日终会自动返还超出部分
   九、通过设置日限额,可以帮大家调控每个推广计划的每日花费,如果关闭日限额设置的话,即为不限制每天花费,设置好之后,点击完成,点击投放平台,通过按钮,选择在计算机设备、移动设备、淘宝站内、淘宝站外投放,同时可以设置站外投放折扣,设置好之后,点击完成
   十、点击设置投放时间,根据行业流量分布情况,横向设置一天中不同时间段的投放力度,竖向设置一周不同七天的投放力度,设置好之后,点击完成。
   十一、点击投放区域,勾选想要投放的地区,具体到市,设置好之后,点击完成
   根据每个行业自身的情况不同,不同行业的直通车基础设置也有差异,大家可以结合自身行业特性进行设置,并做好测试工作,及时调整。
   


  淘宝刷流量平台温馨提示,欢迎转载:【淘宝直通车怎么设置】 新店没流量怎么办?就找天空彩票手机与你同行免费资料大全天空彩票手机与你同行免费资料大全平台!
  转载请标明文章来源:/taobaoseo/201901112271.html

  标签: 天空彩票手机与你同行免费资料大全 淘宝直通车 直通车设置

  关于天空彩票手机与你同行免费资料大全的其它文章推荐

  • 淘宝三天流量过万如何操作?类目实操 2019-05-05 11:24:30 淘宝三天流量过万如何操作?类目实操

   最近很多朋友说现在竞争越来越大了,新品很难做,能不能写一些新品推广的干货类技术性文章,最好是按照什么什么类目写。 58天空彩票手机与你同行免费资料大全 小编为你讲解,淘宝三天流量过万如何操作?类目实操。...

   标签: 天空彩票手机与你同行免费资料大全,

   详情
  • 淘宝入池是什么意思?如何快速入池? 2019-05-05 11:22:43 淘宝入池是什么意思?如何快速入池?

   手机淘宝的用户成千上万,为了加大流量的利用率,手机淘宝进行了更新,并且推出了千人千面的算法。不知道大家有没有发现,自己手机淘宝的天空彩票手机与你同行手机报码和别人的手淘天空彩票手机与你同行手机报码都是不一样的,这正是...

   标签: 淘宝入池,

   详情
  • 淘宝如意投是什么,淘宝如意投技巧分享 2019-05-05 11:18:53 淘宝如意投是什么,淘宝如意投技巧分享

   也许大家对于淘宝客并不陌生了。毕竟它是一种非常常见的营销推广手段,但是在众多的推广手段,其实在这些计划当中还包括了淘宝如意投计划,因此今天 58天空彩票手机与你同行免费资料大全 小编为你讲解,淘宝如意...

   标签: 淘宝如意投,

   详情

  只做有效果的产品,用心服务 163,806 家网店!

  点此免费注册
  XML 地图 | Sitemap 地图